Aerodrom Zagreb play    stop
Broj leta Destinacija VIA Oček./Stvar. Status

JavaScript i Adobe Flash su potrebni za rad ovog programa.

Fakultet Elektrotehnike i Računarstva - Završni Rad 2009.
Sinteza govora rasporeda avionskih letova aerodroma Zagreb.
Alati: festival+festvox, asp.net, php, javascript, adobe flash.
Glas: Martina Petraš
Mentor: Davor Petrinović

Lipanj 2009., Miłosz Chmura

Korišteno 8275 puta.

Ovo je online verzija u kojem je raspored preuzet is stranice Zračne Luke Zagreb.

Za provjeru offline verzije (demo) klikni ovdje.
info